บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model F, VSPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Hot Water Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model F(65℃), Model V(80℃)

HOT WATER Type
Heat-resistant main parts; delivers hot water safely
 
  
■Heat-resistant and moisture proof motor.
■For parts that come in contact with liquid, thoroughly tested heat-resistant metal and Materials are used.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Weight
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
kg
VF-51EV *
50
2
2
0.75
1
10
33
0.18
3.0
13
V-52EF
2
1.5
2
15
49
0.2
3.3
27
KM-83EF
80
3
2
2.2
3
12
39
0.5
8.3
46
KM-85EF
2
3.7
5
20
66
0.55
9.2
49
V-105EF
100
4
2
3.7
5
10
33
0.9
15.0
47
EL-108EF
4
5.5
8
15
49
1.0
16.7
125
EH-1010EF
2
7.5
10
25
82
0.7
 
140
EH-1015EDF
2
11
15
30
98
0.8
13.3
160
EL-1510EF
150
6
4
7.5
10
10
33
2.0
33.3
165
EL-1515EDF
4
11
15
15
49
2.0
33.3
165
EH-1525EDF
4
19
25
30
98
1.4
 
295
EH-1530EDF
4
22
30
30
98
1.8
30.0
320
EL-2025EDF
200
8
4
19
25
15
49
4.0
66.7
295
EH2-2050EDF
4
37
50
30
98
3.8
 
750
EH-2060EDF
4
45
60
35
115
4.3
 
770
EL2-2550EDF
250
10
4
37
50
25
82
4.8
 
750