บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model SLSubmersible Pumps for Sump  -For Solid Sewage-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model SL for Solids Handling

Optimum use for Sewage lift station, Waste Water Transfer, Dewatering
  
■Even large solid and string matters can be pumped up smoothly due to its specially shaped impeller.
■SH-pumps, guide rail system, can be mounted quickly and simply on guid pipes and lowered into the liquid
■Life cycle cost saving.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Weight
Solid Handling
Free Standing
Guide Rail System
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
kg
mm
SL-51E
SL-51BH
50
2
2
0.75
1
12
40
0.1
1.6
30
32
SL-82E
SL-82BH
80
3
2
1.5
2
14
46
0.2
3.3
60
42
SL-83E
SL-83BH
2
2.2
3
16
53
0.2
3.3
65
SL-85E
SL-85BH
2
3.7
5
18
59
0.3
5
70
SL-88E
SL-88BH
2
5.5
7.5
25
82
0.3
5
130
46
SL-810E
SH-810BH
2
7.5
10
30
99
0.3
5
140

 
・Weight indicates the values of free-standing type.
・Power cable : VCT or 2PNCT