บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

SUBMERSIBLE PUMPS FOR SUMPS

For Waste/Dirty Water Closed Loop Cooling Arrangement  
Model SUK
For Corrosion-Resistant Stainless Steel Type  
Model CSE: 2-pole Series
Model CSU: 4-pole Series

GENERAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS


SPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS

Flameproof Type for Coal Mine  
Model X
Hot Water Type  
Model F, V
Automatic Operation Type  
Model W

POLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT

Submersible Mixer  
Model WM
Submersible Pump For Aeration  
Model AK: Jet Flow

Pumps For Rent

Rental Price:Submersible Drainage Pump  
Rental Price:Submersible Drainage Pump