บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model CSH-Y: Corrosion-resistant Stainless Steel Type(High-head Type)SPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Flameproof Type for Industrial Use-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Corrosion Resistant Stainless Steel Type

INDUSTRIAL USE FLAMEPROOF Type (Model C□-Y, C□□-Y)
Best suited for explosion-proof corrosion resistant use

  
■Approved explosion-proof structure by The Research Institute of Industrial Safety of Ministry of Labor in Japan.
■For drainage and drilling at petroleum and gas refinery plants.
■For all stainless steel products.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Weight
Explosion-proof Construction
Power Cable
Specification for Common Model
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
kg
mm2×Core×Length(m)
Model
Frequency(Hz)
Voltage(V)
Insulation Class
CSM-51Y
50
2
2
0.75
1
10
33
0.2
3.3
38
d2G3
2.0×4×10
CSM-51QY
50/60
200/220
400/440
E/B
CSM-51JY
CSM-51JQY
CSM-51CY
50
2
2
0.75
1
10
33
0.2
3.3
50
d2G4
2.0×4×10
CSM-51CJY
50/60
200/220
400/440
E/B
CSM-51CQY
CSM-51CJQY
CSL-52Y
50
2
2
1.5
2
15
49
0.2
3.3
48
d2G3
2.0×4×10
CSL-52QY
50/60
200/220
400/440
E/B
CSL-52JY
CSL-52JQY
CSH-55-2Y
50
2
2
3.7
5
35
115
0.16
2.7
140
d2G4
5.5×4×15
CSH-55-2Y
50/60
200/220
400/440
E/B
CSH-55-2QY
CSH-55-2JQY
CSH-510-2Y*1
50
2
4
7.5
10
35
115
0.7
 
220
d2G4
5.5×6×15
CSH-510-2YE
50/60
200/220
400/440
E/B
CSH-510-2JY
CSH-510-2JYE
CSH-1030-2Y*2
100
4
4
22
30
55
 
1.4
 
450
d2G4
22×4×15
CSH-1030-2YE
60
200/220
400/440
E/B
CSH-1030-2JY
CSH-1030-2JYE
CWP-32-4Y
32
 
2
1.5
2
55
 
0.055
 
110
d2G4
5.5×4×20
CWP-32-4JY
50/60
200/220
400/440
E/B
CWP-32-4QY
CWP-32-4JQY
CWP-35-4Y
32
 
2
3.7
5
65
 
0.12
2.0
160
d2G4
5.5×4×20
CWP-35-4JY
50/60
200/220
400/440
E/B
CWP-35-4QY
CWP-35-4JQY
CWP-58Y
50
2
2
5.5
8
42
 
0.2
3.3
118
d2G4
8×4×20
CWP-58JY
50/60
200/220
400/440
E/B
CWP-58QY
CWP-58JQY
CWP-1020JY
100
4
2
15
20
50
 
0.7
 
260
d2G4
14×4×20
CWP-1020JQY
50/60
200/220
400/440
E/B
 
CWP-1030Y*3
100
4
2
22
30
80
 
0.75
12.5
400
d2G4
22×4×20
CWP-1030JY
50/60
200/220
400/440
E/B
CWP-1030QY
CWP-1030JQY
CWP-1050Y
100
4
2
37
50
70
 
1.0
16.7
500
d2G4
38×4×20
CWP-1050JY
50/60
200/220
400/440
E/B
CWP-1050QY
CWP-1050JQY