บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model CSH, CWP: Corrosion-resistant Stainless Steel Type(High-head Type)SPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Deep-well Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model CSH, CWP Corrosion-Resistant Stainless Steel Type

Highly efficient draining for corrosive deep-well liquids
  
■Minimum size of outside dia, for high-head.
■Full stainless steel type.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
CSH-55-2E
50
2
2
3.7
5
35
115
0.16
2.7
5.5×4×15
140
CSH-510-2E
4
7.5
10
35
115
0.7
 
5.5×4×15
220
CSH-1030-2E
100
4
4
22
30
55
 
1.4
 
22×4×15
250
CWP-32-4E
32
 
2
1.5
2
55
 
0.055
 
5.5×4×20
110
CWP-35-4E
2
3.7
5
65
 
0.12
2.0
5.5×4×20
160
CWP-58E
50
2
2
5.5
8
42
 
0.2
3.3
8×4×20
118
CWP-1020E
100
4
2
15
20
50
 
0.7
 
22×4×20
260
CWP-1030E
2
22
30
80
 
0.75
12.5
22×4×20
400
CWP-1050E
2
37
50
70
 
1.0
16.7
38×4×20
500