บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model KH: 4-pole SeriesGENERAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -For Super-high Head-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model KH Super-High Head Type

Especially for high of up to 250m
  
■Water flow system incorporated in to pump casing to cool motor and prevents overheating.
■Pumping can be done with one pump only without requiring a booster pump, intermediate tank etc

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
 
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
 
mm
inch
kW
HP
Hz
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
KH2-1550-2ED
150
6
4
37
50
50/60
60
197
2.0
33.3
22×4×15
930
KH-2060-2ED
200
8
4
45
60
50/60
60
197
2.5
 
38×3,4×15
980
KH-1575-2ED
150
6
4
55
75
60
100
 
1.5
25.0
50×3,4×15
950
KH-1575-3ED
4
55
75
50
100
 
1.5
25.0
50×3,4×15
1040
KH-15100-3ED
4
75
100
50/60
120
394
2.0
33.3
38×3,4×15
1290
KH-15150-3ED
4
110
150
60
160
 
2.3
 
50×3,4×15
1890
KH-15150-4ED
4
110
150
50
160
 
2.3
 
50×3,4×15
1940
KH-20250-4ED
200
8
4
190
250
60
200
656
3.3
 
100×3,4×15
2700

 
・EIM can provide thermal protection for motor windings (above 5.5kW) on request. 
・Power cable : 3CT, 3PNCT