บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model AK: Jet FlowPOLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT  -Submersible Pump For Aeration-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model AK  Aeration Submersible Pump for Sewage and Waste Water

High efficient aerator utilizing an ejector
  
■High solution rate of oxygen in. comparison with other aeration methods.
■Small space required.
■No noise and broad agitation range.
■Easy maintenance and inspection of elbow assembly.

Air Suction Nominal Dia
mm
Pump Output
kW
Airflow Rate
m3/min
Rated Water Depth
m
Voltage
V
25 to 500.4 to 7.55.6 to 1061.0 to 4.5200 to 550
Note: 0.4kW model can be made for single-phase 100 to 240V.