บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model SPL: Submersible Slurry PumpsSubmersible Slurry Pumps  -For Sand-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model SPL for abrasive applications

Optimum use for mining, mineral processing, power generations(coral)
  
■Heavy duty high chrome wet end desigh provides with long life in slurry and other abrasive application.
■Reliable and efficient slurry handling

Model
Discharge
BHP
Rating
Max. Solid φ (mm)
wt (kg)
mm
inch
kW
HP
Capacity
?/min(l/sec)
Head
m (ft)
SPL-82E
80
3
1.5
2
0.55 (9.2)
8 (26.3)
20
68
SPL-83E
2.2
3
0.6(10)
10(32.8)
22
70
SPL-85E
3.7
5
1 (16.7)
10 (32.8)
29
86
SPL-88E
5.5
7.5
0.6 (10)
20 (65.6)
29
159
SPL-810E
7.5
10
0.6(10)
25(82)
29
177
SPL-815ED
11
15
1 (16.7)
25 (82)
29
186
SPL-820ED
15
20
1.2 (20)
30 (98.4)
29
258
SPL-108E
100
4
5.5
7.5
1.5 (25)
10 (32.8)
34
150
SPL-1010E
7.5
10
1.5 (25)
15 (49.2)
34
168
SPL-158E
150
6
5.5
7.5
2 (33.3)
6 (19.7)
55
182
SPL-1510E
7.5
10
2.5 (41.7)
10(32.8)
60
195
SPL-1515ED
11
15
2.5 (41.7)
15 (49.2)
44
218
SPL-1520ED
15
20
3 (50)
15 (49.2)
44
290
SPL-1530ED
22
30
3 (50)
20 (65.6)
34
445
SPL-2015ED
200
8
11
15
4 (66.7)
10 (32.8)
60
250
SPL-2020ED
15
20
5 (83.3)
10 (32.8)
60
395
SPL-2030ED
22
30
5 (83.3)
15 (49.2)
65
412
SPL-2040ED
30
40
3.5 (58.3)
26 (85.3)
44
622
SPL-2050ED
37
50
5 (83.3)
22 (72.2)
55
640
SPL-2060ED
45
60
5 (83.3)
30 (98.4)
55
672
SPL-2075ED
55
75
6 (100)
33 (108.2)
75
758
SPL-20100ED
75
100
6 (100)
45 (147.6)
75
908
PL-20125ED
90
125
6 (100)
53 (173.8)
75
1002
SPL-20150ED
110
150
6 (100)
60 (196.8)
75
1070