บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model XSPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Flameproof Type for Coal Mine-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Coal & Shale Mines Use

FLAMEPROOF Type (Model X)
Safe operation guaranteed in methane and coal dust atmosphere

  
■Approved explosion-proof structure by The National Research Institute for Pollution and Resources, Ministry of International Trade and Industry in Japan.
■Optimum use in pits or the like in which combustible gas containing methane as main component or explosive coal dust.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Weight
Approval No. by M.I.T.I.
Power Cable
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
kg
mm2×Core×Length(m)
EL-52X
50
2
2
1.5
2
15
49
0.2
3.3
53
No. 4735
3.5×4×10
EH-52X
2
2.2
3
25
82
0.2
3.3
48
No. 4835
3.5×4×15
EHX-58-2
2
5.5
8
40
131
0.35
5.8
200
No. KY28
3.5×4×15
EH-85X
80
3
2
3.7
5
25/20
82/66
0.3/0.5
5.0/8.3
80
No. 6374
3.5×4×15
EHX-815-2
2
11
15
60
197
0.5
8.3
230
No. KY28
14×4×15
H-150FX-2
2
22
30
90
295
0.6
10.0
450
No. 4013
22×4×15
EL-108X
100
4
4
5.5
8
15
49
1.0
16.7
150
No. 6373
3.5×4×10
EL-108KX *
4
5.5
8
12
39
1.0
16.7
180
No. 6373
3.5×4×10
EH-1010X
2
7.5
10
25
82
0.8
13.3
160
No. 6372
5.5×4×15
H-150FX
150
6
4
22
30
30
98
1.8
30.0
390
No. 4013
22×4×15
H-200FX-2
4
37
50
60
197
2.0
33.3
900
No. 5207
60×4×15
DH-154KX *
4
22
30
25
82
2.0
33.3
440
No. 5390
22×4×15
KH-15100FX-3
4
75
100
120
394
2.0
33.3
1300
No. 6596
60×4×15
L-200FX
200
8
4
22
30
15
49
4.0
66.7
390
No. 4013
22×4×15
H-200FX
4
37
50
25
82
5.0
 
750
No. 5207
60×4×15
EH-2075X
4
55
75
45
148
4.0
66.7
800
No. 6619
38×4×15