บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model WMPOLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT  -Submersible Mixer-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model WM Submersible Mixer, Jet Flow Type with Agitating Propeller

Gives superior stir-effect with strong jet flow; mounting height and direction of jet flow can be freely adjusted
  
■If creates uniform solution in the pit, prevents formation of scum or sedimentation, diffusion of flocculent and speeds-up of the processing, in all types of industries.