บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model CSU: 4-pole SeriesSUBMERSIBLE PUMPS FOR SUMPS  -For Corrosion-resistant Stainless Steel Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model CSU Stainless Steel Construction for Corrosive Waste Liquid and Sewage

Optimum use for corrosion-resistance in applications requiring stainless steel parts
  
■All parts that come in contact with liquids are mode of stainless steel(SUS316) and casting(SCS14).
■Corrosion-resistant mechanical seal.
■Built-in motor protector.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Solid Handing
Power Cable
Weight
Free Standing
Ebow Assembly
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm
mm2×Core×Length(m)
kg
CSU-51E
CSU-51B1
50
2
4
0.75
1
8
26
0.21
3.5
20
1.25×4×6
42
CSU5-82E
CSU5-82B
80
3
4
1.5
2
8
26
0.55
9.2
20
2.0×4×8
77
CSU5-83E
CSU5-83B
4
2.2
3
10
33
0.6
10.0
22
2.0×4×8
92
CSU5-85E
CSU5-85B
4
3.7
5
10
33
1.0
16.7
29
2.0×4×8
104
CSU5-108E
CSU5-108B
100
4
4
5.5
8
10
33
1.5
25.0
34
3.5×4×8
130
CSU5-1010E
CSU5-1010B
4
7.5
10
15
49
1.5
25.0
34
5.5×4×8
155
CSU5-1510E
CSU5-1510B
150
6
4
7.5
10
10
33
2.5
 
60
5.5×4×8
165
CSU5-1515ED
CSU5-1515DB
4
11
15
15
49
2.5
 
44
5.5×3,4×8
195

 
・A motor protector (bimettalic auto cut) is installed for motors under 7.5kW.
・EIM can provide a water penetration detector (above 5.5kW) on request. 
・Weight indicates the values of free-standing type.
・Power cable : 2PNCT(except 1.25mm2), VCT(1.25mm2 only)