บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model MSA: Axial-flow Pump TypeSUBMERSIBLE PUMPS FOR SUMPS  -Large Capacity Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model MSA Large Capacity Axial-Flow Pump

Specially designed for large-capacity, low-head pumping with minimum maintenance costs
MSA-P; Automatically mounting Type in column
MSA-B; Discharge elbow detachable Type
   
■For flood and storm water controls, river water intake, irrigation soil, drainage, pound and pool level-controls etc.
■Process, cooling and raw water, dry dock, water supply and others.

Discharge
mm
Output
kW
Total Head
m
Flow Rate
m3/min
Voltage
V
400 to 120011 to 2301.5 to 615 to 240200 to 550