บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model ESSGENERAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -For General Drainage-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model ESS Portable Type for Construction and General Drainage

Most easy-to-use single-phase pump
  
■Lightweight; portable
■Single-phase can be used.
■Auto-level control contained type also available.
■Motor protector built-in.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
ESS2-250
40
 
4
0.25
1/3
6
20
0.11
 
1.25×3×6
15
ESS2-250GE
VF3-400
50
2
2
0.4
1/2
8
26
0.12
2.0
1.25×3×6
12
VF3-400E