บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model MSB: Mixed- flow Pump TypeSUBMERSIBLE PUMPS FOR SUMPS  -Large Capacity Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model MSB Large Capacity Mixed-Flow Pump

Pumps up to 210m3/min max; compact 
Available in two types.

MSB-P; Automatically setting Type in column
MSB-B; Discharge elbow detachable Type 
   
■Optimum use for submersion countermeasure and other applications requiring the pumping of a large volume of water, agricultural water and industrial water etc.
 
Discharge
mm
Output
kW
Total Head
m
Flow Rate
m3/min
Voltage
V
400 to 120011 to 2302 to 1515 to 220200 to 550