บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model VSF2: Water Sediment, General DrainagePOLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT  -New-Suitoler-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model VSF2

Popular lightweight, compact type for treatment of low-level water
  
■Complete drainage at floor revel.
■Drainage of underground, riverside conservation.
■Drainage of clay in the bottom of pools.
■Drainage of floor at excavations at general construction sites.

Discharge
mm
Output
kW
Total Head
m
Voltage
V
Weight
kg
5040011Single-phase 100 to 24011