บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model K&EGENERAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -For General Drainage-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model K&E Standard Type for Construction and General Drainage

Versatile type for general construction work
  
■Auto-level control contained type available.(3.7kW and smaller)

Model
 
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
KM-83
Hose Connection
80
3
2
2.2
3
12
39
0.5
8.3
2×4×10
46
KM-83E
Flange Connection
KM-85
Hose Connection
2
3.7
5
20
66
0.55
9.2
2×4×15
49
KM-85E
Flange Connection
EL-108
Hose Connection
100
4
4
5.5
8
15
49
1.0
16.7
3.5×4×10
125
EL-108E
Flange Connection
EH-1010
Hose Connection
2
7.5
10
25
82
0.8
13.3
5.5×4×15
140
EH-1010E
Flange Connection
EH-1015
Hose Connection
2
11
15
30
98
0.9
15.0
14×4×15
160
EH-1015E
Flange Connection
EL2-158
Hose Connection
150
6
4
5.5
8
10
33
2.0
33.3
3.5×4×10
140
EL2-158E
Flange Connection
EL-1510
Hose Connection
4
7.5
10
7
23
2.6
43.3
5.5×4×10
165
EL-1510E
Flange Connection
EL-1515
Hose Connection
4
11
15
15
49
2.0
33.3
14×4×10
165
EL-1515E
Flange Connection
EH-1525
Hose Connection
4
19
25
30
98
1.5
25.0
22×4×15
295
EH-1525E
Flange Connection
EH-1530
Hose Connection
4
22
30
30
98
2.0
33.3
22×4×15
320
EH-1530E
Flange Connection
EL2-2015
Hose Connection
200
8
4
11
15
10
33
4.0
66.7
14×4×10
250
EL2-2015E
Flange Connection
EL-2025
Hose Connection
4
19
25
15
49
4.0
66.7
22×4×10
295
EL-2025E
Flange Connection
EH2-2050ED
Flange Connection
4
37
50
30
98
4.0
66.7
22×4,4×15
750
EH-2060ED
Flange Connection
4
45
60
35
115
4.5
75.0
38×4,4×15
770
EL2-2550E
Flange Connection
250
10
4
37
50
20
66
6.5
108.0
22×4,4×10
750

 
・A motor protector (bimettalic auto cut) is installed for motors under 7.5kW.