บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model WPSPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Deep-well Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model WP Special High Head Type for Deep-Well System, Irrigation, Fountain

Optimum use for deep-well process and others
  
■Minimum size of outside dia, 270mm(output 3.7, 5.5kW) through 325mm(output 3.7, 11kW)
■Discharge port flange: JIS 10kg.
■Motor protector built-in.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
WP-85E
80
3
2
3.7
5
30
98
0.25
4.2
2.0×4×30
85
WP-88E
2
5.5
8
35
115
0.35
5.8
3.5×4×30
100
WP-1010E
100
4
2
7.5
10
40
131
0.35
5.8
5.5×4×30
118
WP-1015E
2
11
15
40
131
0.75
12.5
14×4×30
130