บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model AP: Slurry and Semi-Solid concentrated Liquid TypePOLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT  -AP Pump-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model AP For Slurry and Semi-Solid Concentrated Liquid

Non-submersible pump that makes use of the technology of submersible pumps; minimized liquid leakage
  
■Used for broad applications such as chemical, petroleum, steel, metal, cement, paper making, power plant, mining and food as well as waterworks, sewage and civil engineering.

Discharge
mm
Output
kW
Total Head
m
Flow Rate
m3/min
Voltage
V
20 to 125
3.7 to 55
1.0 to 100
0.02 to 3.5
200 to 550