บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model WSPECIAL PURPOSE SUBMERSIBLE PUMPS  -Automatic Operation Type-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model W

AUTO-ALTERNATING OPERATION Type
Automatic alternating operation of two pumps is realized by combining floats

  
■Level detection is of float type.
■Two pumps are automatically operated alternately, when liquid level is normal, but they are operated together, when liquid level is abnormally rises.
■If trouble occurs in one pump, the other pump automatically operates.
■This model is available for 1.5kW and below.

Model
Discharge
No. of Poles
Motor Output
Rated Head
Rated Flow
Power Cable
Weight
 
mm
inch
kW
HP
m
ft
m3/min
l/s
mm2×Core×Length(m)
kg
WP-85E
80
3
2
3.7
5
30
98
0.25
4.2
2.0×4×30
85
WP-88E
2
5.5
8
35
115
0.35
5.8
3.5×4×30
100
WP-1010E
100
4
2
7.5
10
40
131
0.35
5.8
5.5×4×30
118
WP-1015E
2
11
15
40
131
0.75
12.5
14×4×30
130