บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Profile

บริษัทไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า (SUBMERSIBLE PUMP) ยี่ห้อEIMจากโรงงานEIM ELECTRIC CO.,LTD.ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานดังกล่าว มีประสบการณ์ในการผลิต ปั้มน้ำประเภทต่างๆมานานกว่า 58 ปี"ตามมาตรฐานการผลิตของ JIS ญี่ปุ่น และ ISO 9001 ของ LRQA"
บริษัทEIM PUMP HONGKONGประเทศฮ่องกงตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 ดำเนินธุรกิจให้เช่าปั้มน้ำที่ประเทศฮ่องกง มีประสบการณ์ในธุรกิจปั้มน้ำให้เช่ามานานกว่า 28 ปีจนถึงปัจจุบัน
บริษัทไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งขึ้นปี 2534 ดำเนินธุรกิจให้เช่าปั้มน้ำมานานกว่า 22 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า EIM ทุกประเภทธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน

1.จำหน่ายปั้มน้ำและอุปกรณ์ปั้มน้ำ
ประเภทของสินค้าที่จำหน่าย
1.1 ปั้มน้ำไฟฟ้าทุกชนิด คือ
 • ปั้มน้ำดี สำหรับการดูดน้ำทั่วไป
 • ปั้มน้ำเสีย , ปั้มน้ำสำหรับเติมอากาศ , เครื่องกวนน้ำสำหรับงานระบบน้ำเสีย ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม และงานน้ำเสียทุกประเภท
 • ปั้มน้ำดูดเลน ทราย สำหรับงานเข็มเจาะ , งานดูดทรายตามแม่น้ำ
 • ปั้มน้ำส่งสูง สำหรับงานส่งน้ำระยะไกลๆหรือส่งน้ำจากแม่น้ำขึ้นเขา
 • ปั้มน้ำชนิดมอเตอร์กับระเบิด ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม , โรงกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปั้มน้ำชนิดพิเศษชนิดมอเตอร์กันระเบิด
 • ปั้ม VACUUM SWEEPER สำหรับใชในระบบขุดเจาะท่อใต้ดิน
 • 1.2 มอเตอร์ปั้มน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ดัดแปลงที่เกี่ยวกับมอเตอร์ เช่น มอเตอร์ของปั้มน้ำไฟฟ้า
  1.3 อะไหล่ปั้มน้ำไฟฟ้า เช่น MECHANICAL SEAL , RELAY ASSEMBLY , LEVEL SWITCHS
  2. ให้บริการเช่าเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าขนาด ½ แรงม้า ถึง 30 แรงม้า และ ปริมาณน้ำ 12 คิว/ชั่วโมง ถีง 360 คิว/ชั่วโมง
  3. รับติดตั้งระบบน้ำดี และน้ำเสียของโครงการก่อสร้าง ,หมู่บ้าน , โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ
  4. รับซ่อมเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า , มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ